Header

Informácie o leasingu

K vypracovaniu nezáväznej ponuky nám stačí iba:

Krok 1.

Fyzická osoba : Cena vozidla, Meno, ( prípadne používaného – počet KM, KW, Objem motora, rok výroby )
Právnické osoba : Cena vozidla, ICO (prípadne používaného – počet KM, KW, Objem motora, rok výroby )
– treba samozrejme uviesť aj predstavu akontáciu ( percentuálna čiastka z ceny vozidla ktorú zaplatíte vy predajcovy ) a počet mesiacov splácania vozidla zvyčajne býva 12-76 mesiacov.
Financujeme : Všetko čo má motor, Osobné autá, nákladné autá, ťahače, návesy, výpočtovú techniku ( počítače, merače a pod. ) pracovné stroje, poľnohospodárske vozidlá a stroje, Lekárske stroje prístroje, štvorkolky …

Krok 2.

Zvolíte si najvýhodnejšiu ponuku ktoré vám pošleme.
Spolupracujeme so CSOB leasing, Tatra leasing, VUB leasing, Volkswagen finančné služby, BanifPlusBank. Následne nás kontaktuje a prechádzame ku kroku 3.

Krok 3.

Na proces schvalovania budeme podrebovať následovné údaje:
Súkromná osoba:
Kópia občianskeho a vodičského preukazu,
Kópia kartičky s číslom účtu,
Tel. kontakt,
Potvrdenie od zamestnávateľa o výške priemerného čistého mesačného príjmu za posledných 6 mesiacov,
Potvrdenie od zamestnávateľa, že klient nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote,
Výpis z BU za posledné 3 mesiace.

Fyzická osoba podnikateľ:
Výpis zo ŽR,
Kópia občianskeho preukazu,
Kópia kartičiek DIČ a IČ DPH,
Kópia kartičky s firemným číslom účtu,
Tel. kontakt,
Informácia o predmete podnikania, čím sa spoločnosť reálne zaoberá, počet ZC a pod.,
Informácia o odberateľoch a zabezpečení odbytu,
Daňové priznanie za posledné účtovné obdobie,
Výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné dve uzatvorené účtovné obdobia,
Predbežný výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch uzatvorený k poslednému možnému kvartálu.

Právnická osoba:
Výpis zo OR nie starší ako 3 mesiace,
Kópia občianskeho preukazu konateľa spoločnosti,
Kópia kartičiek DIČ a IČ DPH,
Kópia kartičky s firemným číslom účtu,
Tel. kontakt,
Informácia o predmete podnikania, čím sa spoločnosť reálne zaoberá, počet ZC a pod.,
Informácia o odberateľoch a zabezpečení odbytu,
Daňové priznanie za posledné účtovné obdobie,
Výkaz ziskov a strát a súvaha za posledné dve uzatvorené účtovné obdobia,
Predbežný výkaz ziskov a strát a súvaha uzatvorené k poslednému možnému kvartálu.

Po zaslaní údajov vás nasledovný deň budeme informovať či vám Finančný leasing banka schválila alebo nie ( prípadne ,že nie bude tento proces trvať dlhšie , dôvod je preposielanie na 2 fázu schvaľovania )

Krok 4

Po schálení finančného leasingu prichádzame k záverečnej časti Podpisu zmluvy
Po komuníkaci svami si vyberieme dátum čas a miesto kde sa stretnemú : Vy ( kient, konatel ), Predajca , Zástupca z Bankovej inšitúcie a v neposlednom rade Zástupca našej spoločnosti.
Po podpise zmluvy si svoje auto možete prevziať a užívať.

Zmluvu sa dá samozrejme podstúpiť ( Vyplatiť čiastku ktorú máte ešte niekoľko mesiacov splácať )
Za poplatok ( každá banka má iny poplatok , každopádne sa pohybuje okolo 30 – 90 eur )
Radi by sme boli aby ste po úspešnom financovaní zanechali na nás Feedback ( hodnotenie služieb) ďakujeme.